Nombre o Razón social

Soportes publicidad

Egogames Tarjetas embajadores
DD barra MM barra AAAA
Egogames cabecero coche
DD barra MM barra AAAA
TSP tablets interactive coche
DD barra MM barra AAAA
TSP respaldo tablets
DD barra MM barra AAAA
TSP puertas taxi
DD barra MM barra AAAA

Radioemisora

Bandas (radiotaxi)
DD barra MM barra AAAA
Logo cristal
DD barra MM barra AAAA
Tarjetas app
DD barra MM barra AAAA
Tarjetas taxi confianza
DD barra MM barra AAAA